Work Temps Group

To zespół profesjonalistów, świadczących rozmaite usługi dla firm w obszarach kadrowo-płacowych.

Wspieramy działalność naszych Klientów poprzez oferowanie rozwiązań optymalizujących koszty zatrudnienia oraz administrację zasobami ludzkimi. Wdrażając zaproponowane przez nas rozwiązania Klient zyskuje czas i środki, by skoncentrować się na podstawowej działalności firmy.

Proponowane rozwiązania oparte są na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarach kadrowo-płacowych i są w pełni zindywidualizowane, tworzone na podstawie wnikliwej analizy firmy.

Gwarantujemy pełną poufność wrażliwych danych i informacji uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia.

Pogotowie kadrowe

Usługa pogotowia kadrowego to zapewnienie ciągłości pracy działu kadrowo-płacowego w razie niespodziewanej absencji pracownika tego działu. Jest to usługa „na wezwanie” w sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych.

Usługa obejmuje:

 • sporządzanie listy płac;
 • zlecenia przelewu wynagrodzenia;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS;
 • naliczanie zaliczki PIT.

Audyt kadrowy

Na zlecenie Klienta dokonujemy wewnętrznego audytu kadrowego, a następnie proponujemy optymalne, zgodne z przepisami rozwiązania.

Audyt obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności obowiązujących w przedsiębiorstwie regulaminów wewnętrznych, wzorów umów o pracę, wszelkiej dokumentacji osobowej;
 • kontrolę poprawności naliczeń wynagrodzeń, zasiłków oraz innych dodatków;
 • kontrolę zasadności udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich oraz wychowawczych;
 • analizę dokumentów przekazywanych do ZUS.

Outsourcing kadr

Outsourcing kadr

W ramach usługi oferujemy prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy oraz regulaminy wewnętrzne firmy.

Usługa obejmuje m.in.:

 • audyt funkcji personalnej przedsiębiorstwa;
 • administrowanie teczkami osobowymi pracowników;
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, itp.;
 • ewidencjonowanie urlopów oraz innych absencji pracowniczych;
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych aktów obowiązujących w przedsiębiorstwie;
 • kontrola terminów ważności badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP oraz innych uprawnień obowiązujących w danym przedsiębiorstwie;
 • inne raporty wynikające z potrzeb Klienta.

Outsourcing płac

W ramach usługi oferujemy prowadzenie rozliczeń placowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy oraz regulaminy wewnętrzne firmy.

Usługa obejmuje między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom wraz z realizacją przelewów;
 • przygotowanie pasków wynagrodzeń;
 • sporządzenie deklaracji ZUS oraz US, w tym rozliczenia roczne;
 • potrącenia komornicze, obsługa kancelarii komorniczych;
 • inne raporty wynikające z potrzeb Klienta.

Outsourcing płac

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to usługa polegająca na oddelegowaniu do pracodawcy personelu na czas realizacji dodatkowych zadań, wynikających z sezonowego zapotrzebowania na pracę. Poprzez zastosowanie tego rozwiązania, Klient ma możliwość ograniczenia kosztów wynikających z zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych bądź pracy w godzinach nocnych. Pozwala to wyeliminować także dodatkowe koszty związane z rekrutacją i selekcją pracowników. Klient ma możliwość swobodnego zwiększania bądź zredukowania personelu, dostosowując liczbę zatrudnionych do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Dla naszego Klienta przeprowadzamy rekrutację oraz przejmujemy kompleksową obsługę administracyjną pracowników. Optymalizujemy koszty zatrudnienia, oferując możliwości zastosowania elastycznych form zatrudnienia.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia dla firm i poszczególnych działów:

 • Team Building;
 • Interskills;
 • Kryzys  w organizacji i metody rozwiązywania konfliktów;
 • Budowanie wizerunku firmy;
 • Lider  w organizacji.

szkolenia

Eventy firmowe

Organizujemy także eventy firmowe, wyjazdy integracyjne, spotkania dla Klientów, okazjonalne imprezy firmowe.

Oferujemy również usługę fotobudki na eventy firmowe.

Kontakt

Telefon

535 335 199